balıklardüşersen eğerunutmalılaryemeli-sonradüşeceksenıssızadenizedüşeceksen düşmelisin

Düşeceksen

Eğer düşersen parçalara ayrılırsın..

Parçalara ayrılırsan yağmalarlar seni..

Parça pinçik ederler, çalarlar seni..

Düşeceksen kimsenin yaşamadığı ıssıza düşmelisin..

Düşeceksen denize düşmelisin..

Balıklar yemeli seni..

-Sonra unutmalılar seni..

Düşeceksen düşmelisin,

-Tutamazlar seni..