pişen üzerindeüzerindeüzerindeışıkları<strike>“o”üzerinde pişenbelkisoba-kim

Gecekondu

Ruhumdaki çarpık kentleşmenin kirli ışıkları yansıyor yüzüme,

Yüreğimin gecekondularında yıkım öncesinin sessizliği var..

Soba üzerinde pişen bir kestane,

Belki de “o” doyuracak açlığımı günün birinde.

-Kim bilir..